Referencie

Priemyselné stavby

Hydrotechnické stavby - malé vodné elektrárne

Skládky odpadu

 • Skládka odpadu Demandice - zakrytie: projekt stavby
 • Kompostáreň Krupina: projekt stavby
 • Skládka odpadu Krupina I.: projekt stavby
 • Skládka odpadu Krupina II.: projekt stavby
 • Skládka odpadu Nenince - zakrytie: projekt stavby
 • Skládka odpadu Plášťovce - zakrytie: projekt stavby
 • Skládka odpadu Krupina - zakrytie: projekt a stavebný dozor
 • Skládka odpadu Šahy - zakrytie: projekt stavby
 • Uzavretie a rekultivácia skládky odpadu Krupina – Biely Kameň

Kanalizácie a ČOV

Pitná voda

 • Ostrá Lúka plnička stolovej vody, prívod vody: stavebný dozor
 • Krupina Stará Hora - vodovod: projekt stavby
 • Krupina - rekonštrukcia vodovodu ul. Ivana Krasku: projekt stavby
 • Zvolenská Slatina - rekonštrukcia vodovodu na ul. SNP: projekt stavby