Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV

Názov stavby:Trebišov - odkanalizovanie ulíc a rozšírenie kapacity ČOV
Investor:Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Stavebný dozor:Združenie SD Trebišov : Gajdoš - Consulting Engineers, s.r.o., Terraprojekt a.s., Dopravoprojekt a.s.
Investičný náklad stavby:9.57 mil. € bez DPH