TESCO - Banská Bystrica

Názov stavby:TESCO - Banská Bystrica
Investor:TESCO Stores SR, a.s.
Stavebný dozor:Gajdoš – Consulting Engineers s.r.o.
Investičný náklad stavby: