MVE na Váhu Trnovec II

Názov stavby:MVE na Váhu Trnovec II
Investor:MVE Slovakia s.r.o. Zvolen
Projektant:Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
Stavebný dozor:Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o.
Investičný náklad stavby:1.65 mil. Eur bez DPH