Malá vodná elektráreň - Trnovec I.

Názov stavby:Malá vodná elektráreň - Trnovec I.
Investor:MVE Trnovec s.r.o.
Stavebný dozor:Gajdoš – Consulting Engineers s.r.o.
Investičný náklad stavby:5.5 mil. Eur bez DPH