Odkanalizovanie obce Marcelová

Názov stavby:Odkanalizovanie obce Marcelová
Investor:Obec Marcelová
Stavebný dozor:Združenie SD Marcelová - Gajdoš Consulting Engineers, s.r.o. a Terraprojekt a.s.
Investičný náklad stavby:5.8 mil. Eur bez DPH