ČOV Detva - intenzifikácia

Názov stavby:ČOV Detva – intenzifikácia
Investor:Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
Stavebný dozor:Gajdoš – Consulting Engineers s.r.o.
Investičný náklad stavby:3.97 mil. Eur bez DPH