O nás

Spoločnosť Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. Zvolen bola založená v roku 2005 za účelom poskytovania komplexných inžinierskych, projekčných a konzultačných služieb v oblasti vodohospodárskych stavieb, predovšetkým vodných elektrání, ale aj iných vodohospodárskych stavieb, ako sú čističky odpadových vôd, kanalizácie a vodovody. Ďalšou sférou nášho záujmu sú skládky odpadu, priemyselné, občianske a inžinierske stavby.