Fotogaléria

Banská Bystrica raziaci štít
Výstavba sútokových komôr
MVE Trnovec I
MVE Trnovec II
MVE Trnovec zakladanie strojovne
MVE Turá
MVE Turá strojovňa