Novinky

Projektovo-inžinierska kancelária Gajdoš-Consulting Engineeres, s.r.o. so sídlom vo Zvolene vykonáva svoju činnosť od roku 2005. Zameranie kancelárie sa sústreďuje na inžiniersku a konzultačnú činnosť na stavbe, na činnosť stavebného dozoru, na projektovú činnosť a dodávateľskú činnosť v oblasti predovšetkým vodohospodárskych a ekologických stavieb, ale aj priemyselných, občianskych a dopravných stavieb.

Firma je držiteľom certifikátu ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10006

Firma alebo jej zástupcovia sú členom odborných profesných asociácií pôsobiacich v-Slovenskej republike:

  • Slovenská asociácia konzultačných inžinierov (SACE)

  • Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)